Урок беларускай мовы ў 3 класе

Тэма : Дзейнік і выказнік – галоўныя члены сказа.

 

Мэты: 1. Замацаваць паняцці  “дзейнік”  і “выказнік”;

  1. Фарміраваць уменне знаходзіць дзейнік і выказнік у сказе па сэнсавых пытаннях;
  2. Развіваць граматычны лад маўлення, лагічнае мысленне вучняў;
  3. Выхоўваць паважлівыя адносіны да сваякоў і знаёмых, культуру маўлення.

Абсталяванне: карткі з заданнямі, малюнкі Восені, сарокі, вавёркі, грыбоў.

 

                                                         Ход урока  1.Арганізацыйны этап.

-Я вельмі рада сустрэцца з вамі на ўроку беларускай мовы. Я вельмі хачу, каб вам было прыемна са мною працаваць, каб збыліся ўсе вашы пажаданні.

 Псіхалагічны настрой на работу:

-Раз, два, тры! Усмешку сябру падары!

  1. Паведамленне тэмы ўрока.

-Давайце  паспрабуем  сфармуліраваць тэму нашага ўрока. Прачытайце запіс на дошцы. (Галоўныя члены сказа). Якія вы ведаеце галоўныя члены сказа? Чаму яны так называюцца? Давайце падумаем, што кожны з вас хоча даведацца і чаму навучыцца ў час нашага ўрока.

-Добра.  Мы вызначылі тыя мэты, якія мы павінны дасягнуць на нашым уроку.

-А да нас сёння ў госці нехта хоча зайсці. Хто? Адгадаем:

Непрыкметна зуcім

Прыплыве павуцінкай,

Гляне жоўтым лістком

З-пад зялёнай хусцінкі. (Восень).

-Да нас у госці завітала Чараўніца Восень.

(Картка з словам восень і малюнак вывешваюцца на дошцы).

-Колькі ў слове восень  літар? А падлічыце, колькі гукаў. Чаму гукаў менш, чым  літар? Назавіце  гукі. Чым  яшчэ  абазначаецца  мяккасць зычных гукаў на пісьме? Падзяліце слова восень на склады.

-Назавіце восеньскія месяцы. Які месяц восені першы? Чаму ён мае такую назву? (Малюнак вераса прымацоўваецца да дошкі).

  1. 3. Моўная размінка.

Вырас верас і цвіце.

Восень, верасень ідзе.

-Прачытайце скарагаворку з інтанацыяй здзіўлення і захаплення.

-Якія прыкметы восені можна заўважыць у другім месяцы восені?

-Наляцеў моцны вецер і пазрываў з клёна лісцікі. Яны разляцеліся па ўсім класе. Сказ рассыпаўся. Знайдзіце па аднаму кляноваму лісціку. З кляновых лісточкаў складзіце сказ. (Калектыўная работа). Які сказ атрымаўся? Называем па аднаму слову, а Ірына на дошцы складвае з картак сказ:

Восень залатая сее радасць на зямлі.

-Прачытайце сказ, запісаны на дошцы. Падлічыце, колькі ў ім слоў. Які гэта сказ па мэце выказвання? Па інтанацыі?  А як зрабіць гэты сказ клічным?

-Чаму кажуць, што восень сее радасць? (Дорыць шмат гасцінцаў).

4.Праверка дамашняга задання.

-Пра якія гасцінцы ідзе размова ў дамашнім заданні? (Грыбы)

-Зачытайце сказ, які дапоўнілі назвай гэтага грыба (Паказваю малюнак сыраежкі), г.д.

-Якім членам сказа з’яўляюцца ўстаўленыя словы? (Дзейнікам)

Успомнім тое, што ведаем пра дзейнік:

-На якія пытанні адказвае?

-Як падкрэсліваецца ў сказе? (Запаўненне схемы на дошцы)

5.Чыстапісанне.

-А мы далей падарожнічаем па прасторах роднай зямлі разам з Восенню. 

-Які зараз месяц восені? (Кастрычнік). Запішам дату, класная работа.

Чараўніца Восень хоча паглядзець, як прыгожа вы пішаце ў сшытках.

Хвілінка чыстапісання:

Ш ш Ч ч Шч шч шча шчу шчы

шчасце шчупак шчыры

6.Работа над слоўнікавым словам

З мамай, татай у лес пайшлі.

Там баравічкоў знайшлі.

А баравічкі з сакрэтам,

Адгадаць яго нам трэба.

Па парадку размясціце,

Слоўнікавае слова знайдзіце.

-Вазьміце з кошыка  ўсе па аднаму баравічку, паглядзіце на парадкавы нумар. Размясціце баравічкі па парадку. Якое слова атрымалі? (Атрымалі слова “блішчаць”). Запішыце яго ў сшыткі. Падзяліце слова на склады. Пастаўце ў слове націск.

Як вы думаеце, якім членам сказа будзе з’яўляцца новае слоўнікавае слова? (Выказнікам)

-Успомнім, что ведаем пра выказнік:

-На якія пытанні адказвае?

-Як падкрэсліваецца ў сказе? (Запаўненне схемы на дошцы)

Практ. 111

А зараз давйце ўставім слоўнікавае слова ў сказы практыкавання 111 замест пропускаў. Запішам сказы. Падкрэслім дзейнік і выказнік.

-Які сказ з’яўляецца прыказкай, а які – народнай прыкметай? Як разумееце сэнс прыказкі.

Фізхвілінка

Раз, два, тры, чатыры, пяць…

Ясь грыбы ідзе шукаць.

Там, дзе грыб трапляецца,

Нізка нагінаецца.

А грыбоў у лесе многа

пасля дожджыку грыбнога.

Раз, два, тры, чатыры, пяць…

Назбіраў  іх – не падняць. 7. Развіццё мовы.

-Слухайце, нехта стукае. Хто гэта? (Сарока). (Малюнак сарокі з канвертам).

Нешта яна нам прынесла. Паглядзім. (У канверце загадка)

Што вандруе ў канверце па ўсім свеце? (Паштоўка).

Давайце складзем сказ-адказ на гэтае пытанне, каб слова паштоўка было дзейнікам.

Запішам сказ-адказ на гэтае пытанне. (Каменціраванае пісьмо).

Разгледзьце паштоўкі ў практ. 112.

Перад якімі святамі дасылаюць кожную паштоўку?

А якую паштоўку падрыхтавалі вы? (Дэманстрацыя віншавальных паштовак, зробленых сваімі рукамі).  Малайцы.

  1. Работа над новым матэрыялам.

А зараз паслухайце верш Паўлюка Пранузы:

— Дзе ж ты быў? Скажы, Алесь. — Па грыбы хадзіў я ў лес. — Што ж ты не набраў грыбоў — Маслякоў, баравікоў? Памаўчаў Алесь з хвіліну: — Я вавёркам іх пакінуў. -Каму пакінуў Алесь грыбы? (Малюнак вавёркі).

-Навошта вавёркам грыбы? Якія гасцінцы прыгатавала Восень вавёркам яшчэ? (Арэхі)

Практ.113.

Паслухаем тэкст “Па арэхі”.

Заданне: знайсці той абзац, у якім гаворыцца пра незвычайныя паводзіны вавёрак, які падыходзіць да малюнка. (Слухаюць тэкст, сочаць, шукаюць патрэбны абзац).

-Які гэта абзац? (Другі)

-У кожным  сказе  гэтага абзаца нам трэба знайсці і выпісаць толькі галоўныя члены сказа. (Калектыўная работа)

Пераказ адзін аднаму другой часткі  з апорай на выпісаныя спалучэнні слоў.

  1. Работа ў парах.

-Вавёрачкі назбіралі арэшкаў і хочуць вас пачаставаць. Са слоў, якія запісаны на арэхах, складзіце сказы. Запішыце сказ у сшыткі, падкрэсліце дзейнік і выказнік. (Работа ў парах). Узаемаправерка.

-Дзеці зачытваюць атрыманыя сказы. Знаходзяць дзейнік і выказнік.

  1. Падвядзенне вынікаў урока.

-Мне вельмі спадабалася ваша праца на ўроку. А зараз я хачу, каб вы мне задалі пытанні, над якімі мы сёння працавалі.

Сёння на ўроку:

Я ўспомніў…

Мне было цікава…

Мне было цяжка…

-Малайцы! Наш урок падыходзіць да канца. Адзнакі атрымалі … 11. Рэфлексія.

-Чараўніца Восень падрыхтавала вам яшчэ гасцінец – яблыкі. Вазьміце па яблычку, намалюйце вусны: калі вам было цікава працаваць, калі вы зразумелі матэрыял урока – вясёлую ўсмешку; калі вы зразумелі не ўсё, калі ў вас засталіся незразумелыя моманты – палосачку; калі вам было цяжка, калі вы нічога не зразумелі – сумныя вусны. Пакладзіце свае яблычкі ў карзінкі: дзяўчынкі - з чырвонай стужкай, хлопчыкі - з сіняй стужкай. 12. Дамашняе заданне.

-Вось мы і даведаліся, з якім настроем вы заканчваеце ўрок? Я спадзяюся, што з такім добрым настроем вы выканаеце дамашняе заданне (практ. 116) -Урок закончаны. 

 

Чэчун Ала Сямёнаўна

Ещё в этом разделе