План работы папячыцельскага савета

ЗАЦВЕРДЖАНА

на педагагічным савеце

пр. № ___ ад _____________ 2019

 

 

 

 

План работы папячыцельскага савета

на 2019/2020 навучальны год

 

 

п/п

Змест пасяджэнняў

Тэрмін

Адказны

1.

Справаздача аб размеркаванні матэрыяльных сродкаў за 2018/2019 навучальны год. Выбары старшыні і сакратара папячыцельскага савета.

 

 

Верасень

Дырэктар школы

 

2.

 

 

Удзел у рабоце савета школы

Згодна з планам

Старшыня папячыцельс

кага савета

3.

Арганізацыя і правядзенне мерапрыемстваў па турысцка-экскурсійнай і краязнаўчай рабоце.

Сакавік

Старшыня папячыцельс

кага савета

Дырэктар школы

4.

Аб арганізацыіі правядзенні бягучага рамонту школы.

Май

Старшыня папячыцельс

кага савета

Дырэктар школы

5.

Інфармаванне аб дзейнасці папячыцельскага савета праз размяшчэнне інфармацыі на інфармацыйным стэндзе і сайце школы

На працягу года

Сакратар папячыцельс

кага савета